Zorgvolmacht.be
Alles over de zorgvolmacht...

Zorgvolmacht

Iemand die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen, omdat hij of zij geen besef heeft van de gevolgen van die beslissing, noemt men een “wilsonbekwame” persoon. De lijn tussen een wilsbekwame en wilsonbekwame persoon is niet altijd eenvoudig te trekken…

Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken persoon die wil anticiperen op zijn wilsonbekwaamheid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet de lasthebber (deze die de zorgvolmacht geeft) wel nog wilsbekwaam zijn op het moment dat hij of zij de zorgvolmacht opstelt. 

Twijfel je om zelf een zorgvolmacht op te stellen of te laten opstellen omdat je merkt dat je gezondheid achteruit gaat? Dan is het beter om dit niet te lang uit te stellen.

Lees meer op notaris.be
Opstellen van een zorgvolmacht
De zorgvolmacht is een vorm van “buitengerechtelijke” bescherming. Het spreekt dus voor zich dat mensen zich niet eerst tot de rechtbank moeten wenden indien ze een zorgvolmacht willen opstellen. Wel kan de rechtbank een rol spelen wanneer er problemen rijzen met de uitvoering van de zorgvolmacht.

Deze buitengerechtelijke bescherming vermijdt dat men voor een wilsonbekwame persoon telkens naar de rechtbank moet gaan om een machtiging te krijgen wanneer er bv. kosten moeten gemaakt worden voor werken aan het dak, een woning moet worden verkocht, bepaalde zaken met betrekking tot rekeningen geregeld moeten worden…

Een persoon die een zorgvolmacht wil opstellen moet beseffen welke beslissingen hij of zij aan het maken is. Hij of zij moet met andere woorden nog “wilsbekwaam” zijn op het moment dat de zorgvolmacht wordt opgesteld.